joi, 21 octombrie 2021

Natural modulation of intestinal and cutanated microbiom in psoriasis patients

Modularea naturală a microbiomului intestinal și cutanat

la pacienți cu psoriazis

 

Gheorghe Giurgiu1, Manole Cojocaru2

1Centrul Medical Aide-Sante, Biomedicină, București

2Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină, București

            Rezumat

 

            Prin efectul modulator asupra sistemului imun al organismului, microbiomul intestinal și cutanat exercită influențe asupra homeostazei cutanate. Microbiomul prezintă acțiuni benefice în organism în condiții de eubioză, totuși când are loc disbioza, microbiomul poate declanșa diferite afecțiuni autoimune, metabolice, neurologice (ex. alergii, eczeme, astm bronșic, psoriazis, diabet zaharat, tulburări nervoase de tip central). Acest lucru se poate întâmpla când fragmente din ADN-ul microbian traversează bariera intestinală și ajung în sânge și chiar la nivelul sistemului nervos. Deși medicina modernă încearcă să moduleze microbiomul, să-l folosească pentru tratamentul unor afecțiuni, până acum nu s-a reușit acest deziderat. Prin folosirea de antibiotice și alte medicamente, microbiomul poate fi grav afectat infuențând starea de sănătate a organismului. În ultimii 5 ani descoperirile în domeniul geneticii și imunologiei au permis inițierea de noi studii privind rolul microbiomului intestinal și cutanat la pacienți cu psoriazis. Utilizând remedii naturale din plante medicinale și muguri de pomi fructiferi, am realizat un modulator natural al microbiomului intestinal și cutanat cu care s-a reușit să se încetinească și chiar să oprească evoluția psoriazisului, fără unguente, fără alte medicamente, fără alte restricții alimentare. Astfel s-a deschis calea către realizarea unor alimente funcționale (nutraceutice) cu dublu rol: nutriție și sănătate, care pot modula natural activitatea microbiomului uman, restabili eubioza, procesele de refacere celulară și vindecare ale organismului.

 

            Cuvinte-cheie: microbiom, psoriazis, afecțiuni autoimune, remedii naturale, alimente funcționale (nutraceutice)

 

Natural modulation of intestinal and cutanated microbiom

in psoriasis patients 

 

Gheorghe Giurgiu1, Manole Cojocaru2

1Medical Center Aide-Sante, Biomedicine, Bucharest

2Titu Maiorescu University, Faculty of Medicine, Bucharest

             Abstract

 

             Through the modulating effect on the body's immune system, the intestinal and cutaneous microbiome exerts an influence on the cutaneous haemostasis.  The microbiome exhibits beneficial effects in the body under eubiotic conditions, however when disbiosis occurs, the microbiome can trigger various autoimmune, metabolic, neurological conditions (eg allergies, eczema, bronchial asthma, psoriasis, diabetes mellitus, central nervous disorders).  This can happen when fragments of the microbial DNA cross the intestinal barrier and reach the blood and even the nervous system.  Although modern medicine is trying to modulate the microbiome, to use it for the treatment of diseases, so far this has not been achieved.  By using antibiotics and other drugs, the microbe can be severely impaired by infecting the body's health.  In the last five years, the advances in genetics and immunology have allowed the initiation of new studies on the role of intestinal microbiome and cutaneous in psoriasis patients.  Using natural herbal remedies and fruit tree buds, we have developed a natural modulator of the intestinal and cutaneous microbiome, with which it has been able to slow down and even stop the development of psoriasis, without stops, without other medications, without other food restrictions.  This opens the way to making functional foods (nutraceuticals) with a dual role: nutrition and health, which can naturally modulate the activity of human microbiome, can restore eubiosis and cell recovery and healing processes.

 

 Key words: microbiome, psoriasis, autoimmune disorders, natural remedies, functional foods (nutraceuticals)

 

 

Niciun comentariu:

Videoclip psoriazis

STOP PSORIASIS -VIDEO

Trafic