sâmbătă, 6 septembrie 2014

Program naţional pentru tratamentul pacienţilor cu psoriazis vulgar de severitate medie şi gravă


Documentul original poate fi vizualizat la urmatoarea adresa:
http://www.ms.ro/documente/1218%20Anexa%201_8724_6602.doc


PROGRAM TERAPEUTICPRIVIND ACCESUL PACIENŢILOR CU PSORIAZIS
LA TRATAMENTUL ACTUAL TOPIC ŞI SISTEMIC

1. Denumirea programului:  Program naţional pentru tratamentul pacienţilor cu psoriazis vulgar de severitate medie şi gravă

2. Notă de fundamentare
Acordarea unor servicii medicale de calitate constituie unul din obiectivele prioritare ale Ministerului Sănătăţii. Îngrijirea pacientului în conformitate cu nevoile sale de sănătate reprezintă un drept consfinţit prin lege:
Art. 35 (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea
starii sale de sanatate sau până la vindecare. Legea nr. 46 din 21/01/2003, Publicată
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003.
Accesul pacientului în mod liber şi echilibrat la servicii medicale şi medicamente, fără discriminare şi în conformitate cu resursele de care dispune societatea reprezintă o recomandare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (Amsterdam, 30 martie 1994) adoptată de Ministerul Sănătăţii ca obiectiv strategic. Realizarea acestui deziderat include accesul pacienţilor la scheme terapeutice moderne si eficiente, recomandate de asociaţiile medicale de specialitate şi bazate pe studii economice concrete.
Cu ocazia Conferinţelor Anuale Naţionale de Dermatologie desfăşurate în 23 - 25 septembrie 2004 la Sinaia, în 22 - 24 septembrie 2005 la Gura Humorului, în 19 - 21 noiembrie 2006 la Bucureşti şi în 31 octombrie – 02 noiembrie 2007 la Sinaia au fost prezentate lucrări referitoare la tratamentul actual al pacienţilor cu psoriazis. Comentariile şi dezbaterile ştiinţifice colegiale au relevat dificultatea realizării unui tratament eficient pentru pacienţii internaţi folosind numai medicaţia acceptată pe criteriul costului redus. De asemenea, continuarea terapiei post-spitalizare implică deseori costuri ridicate pe care pacienţii nu le pot suporta. Având în vedere situaţia existentă la nivel naţional în Secţiile de Dermatovenerologie se impune ca Ministerul Sănătăţii Publice să adopte un Program de tratament pentru pacienţii cu psoriazis. Considerăm că experienţa favorabilă rezultată din derularea unor programe similare (scleroză multiplă, hepatită virală, poliartrită reumatoidă, infecţie HIV / SIDA etc.) coroborată cu reintegrarea în societate şi în producţie a pacienţilor cu psoriazis va sensibiliza pozitiv factorii de decizie. Costurile directe necesare pentru dezvoltarea acestui Program sunt, în cazul pacienţilor afectaţi sever de psoriazis, comparabile cu cele existente în programele similare. Eficienţa beneficiu / cost este însă superioară prin recuperarea şi reintroducerea pacienţilor în societate, reducerea considerabilă a zilelor de spitalizare şi de concediu medical precum şi scăderea utilizării altei medicaţii pentru întreţinerea remisiunii.

Niciun comentariu:

Videoclip psoriazis

STOP PSORIASIS -VIDEO

Trafic