sâmbătă, 14 septembrie 2013

Brosura Prospect DeniplantGHEORGHE GIURGIU


AM FOST
bolnav de psoriazis ]i cu plante m-am vindecatSperan\a nu te abandoneaz` niciodat`. De fiecare dat` tu e]ti acela care renun\` la ea.
        Folosind plantele medicinale “Deniplant®” f`r`  unguente  sau alte medicamente, f`r` regim alimentar, exist` ]ansa s` po\i spune ]i tu c`:
ai fost bolnav de psoriazis”.


Acest` lucrare nu are scopul de
a [nlocui diagnosticul ]i [ndrum`rile medicului.
{n toate cazurile nedeterminate se va impune o
consulta\ie la medicul curant.

                                                                    


Cele dou` telefoane ]i adresele de internet te vor ajuta s`-\i [ncerci ]ansa:
0744 82 78 81  sau  0721960169

Informa\ii complete despre Deniplant ]i Psoriazis   pute\i g`si pe internet la adresa:
www.deniplant.ro

Coresponden\a cu bolnavii o g`si\i pe Blog la adresa: www.deniplant.blogspot.ro

O parte din discu\iile care au loc la Biroul Deniplant pot fi accesate la adresa:
www.deniplant.ro/discutii_despre_psoriazis.htm


Dac` dori\i sa intra\i in legatur` cu bolnavii care au folosit Deniplant, o pute\i face acces@nd forumul de discu\ii de la adresa:
www.psoriazis-deniplant.myforum.ro


Dac` vre\i s` v` spune\i p`rerea, cele dou` adrese de e-mail v` stau la dispozi\ie:
giurgiu@deniplant.ro sau deniplant@gmail.com


Prolog

Psoriazisul este o boal` de piele, destul de frecvent` care ridic` [nc` dificult`\i de tratament, chiar ]i la [nceput de mileniu 3. Este prezent` at@t [n mediul urban c@t ]i rural.
Boala nu este contagioas`. Se caracterizeaz` prin apari\ia ei la orice v@rst`, uneori chiar din copil`rie. Evolu\ia sa este cronic`, cu tendin\e la recidive, la intervale diferite de timp. Uneori elementele de psoriazis persist` tot timpul vie\ii bolnavului, situa\ie [n care va determina tulbur`ri psiho-comportamentale ]i sociale.
Elementele specifice de manifestare a bolii, constau [n placarde ro]iatice, acoperite de scuame groase, stratificate ]i lucioase. Apar oarecum simetric, av@nd ini\ial predilec\ie pentru coate, genunchi, pielea capului, constituind forma localizat` a bolii. Cu timpul sunt prinse ]i alte regiuni (torace, abdomen, membre superioare ]i inferioare) constituind forma de psoriazis generalizat.
Baza tratamentului alopat este constituit` de   unguente, creme, solu\ii, pe baz` de cignolin, acid salicilic, cortizon, etc. Acestea au efect local, uneori destul de rapid, dar recidivele sunt din ce [n ce mai dese, sunt mai intense, uneori chiar la c@teva zile de la [ntreruperea tratamentului. De aceea ace]ti bolnavi sunt nevoi\i s` foloseasc` continuu aceste preparate, care au multiple efecte secundare nedorite.
Folosind Ceaiul “Deniplant®” [n cadrul Funda\iei Medicale “Speran\a”,ceai brevetat de c`tre Dl.Gheorghe Giurgiu, pre]edintele funda\iei, s-au ob\inut amelior`ri din primele luni de tratament ]i dispari\ia elementelor de psoriazis dup` 6-12 luni. Tratamentul cu Deniplant poate fi folosit singur, nefiind necesar` asocierea cu preparate locale alopate, sau regim alimentar.
Ceaiul Deniplant ac\ion@nd la nivelul [ntregului organism, influen\eaz` diferite verigi ale lan\ului etiopatogenic ce declan]eaz` ]i [ntre\in boala, [ncetinind evolu\ia ei ]i chiar stop@nd-o .
Tratamentul cu Deniplant, de]i de lung` durat`, este u]or de folosit de c`tre pacien\i la domiciliu, este bine tolerat, iar p@n` [n prezent nu au fost semnalate efecte secundare nedorite.
Bolnavul are dreptul s` afle c` s-a inventat [n Romania un produs care [l va ajuta.
                                        DR. ION GHEORGHE
 Cercetator Stiintific Principal. gr.II
 Medic Primar. M.G.
****************************************************************************                                       


”Dedic aceste r@nduri tuturor acelora care au fost al`turi de mine ]i m-au ajutat atunci c@nd am suferit.”

Am scris aceste r@nduri, cu dorin\a ca ele s` fie un ajutor moral, o raz` de speran\` pentru cei suferinzi de aceast` boal` numit` Psoriazis, care ar trebui s` apeleze cu [ncredere la tratamentul cu plante medicinale, adica la fitoterapie, atunci c@nd vor constata c` medicina alopat` [nc` nu-i poate ajuta.
Debutul  bolii a avut loc [n perioada anilor c@nd fiind elev al unui liceu militar, m-am acomodat foarte greu la priva\iunile impuse. Departe de cas`, de p`rin\i, mi]carea [ntr-un spa\iu restr[ns, [nconjurat de garduri p`zite, imposibilitatea de a ie]i [n ora] c@nd dore]ti, executarea de activit`\i strict ordonate ]i impuse, sunt numai c@teva din lucrurile pe care a trebuit s` le suport.
Pe acest fond, organismul nu a rezistat (aveam  o constitu\ie firav`) ]i am dob@ndit boala Psoriazis.
 La [nceput am urmat tratament cu diferite ungu-      
ente, solu\ii decapante, leziunile se vindecau, [ns` dup` o perioad` destul de scurt`, recidivau, mai ales c` factorul stres era [n permanen\` prezent.                                    
Dup` liceul militar a urmat ]coala de ofi\eri, unde stresul, priva\iunile erau din ce [n ce mai mari, iar eu trebuia s` le suport.
Dup` primul an de ]coal` de ofi\eri, organismul nu mai r`spundea satisf`c`tor la unguente, deja se ajunsese la obi]nuin\` ]i dependen\`. Am fost nevoit s` urmez un tratament cu raze ultraviolete. Dup` un an de tratament, bine[n\eles cu pauzele de rigoare, [n anul urm`tor, razele ultraviolete nu au mai avut efectul pe care l-au avut la [nceput. Boala s-a extins pe toat` suprafa\a corpului, inclusiv pe cap. {n aceast` situa\ie a trebuit s` urmez  timp de dou` luni ]edin\e cu raze PUVA. {n urma acestor ]edin\e leziunile s-au vindecat [n propor\ie de 95% r`m@n@nd numai urmele locurilor unde au fost leziunile ]i c@teva puncte.
{n anul 1981 schimb@nd mediul de via\`, deci o parte din efectele stresante au disp`rut, boala nu a mai recidivat cu aceea]i intensitate, astfel [nc@t am putut reveni la tratamentul cu unguente, pe care l-am urmat aproximativ doi ani.
Merg@nd [ntr-o excursie [n Mun\ii Vrancei ]i o
b`tr@n` auzind de suferin\` mea mi-a recomandat s` citesc o carte despre medicina tradi\ional` rom@-  neasc` ]i anume “Leacuri ]i remedii pentru boale”                        
    Am luat acea carte veche cu paginile [ng`lbenite de vreme, am copiat-o cuv@nt cu cuv@nt ]i a]a am luat la cuno]tin\` despre efectele benefice ale fitoterapiei.
La [nceput nici eu nu am crezut, dar cuvintele acelei b`tr@ne mi-au r`mas [ntip`rite [n memorie ]i acum: ”{ncearc` maic` ]i cu aceste leacuri, pentru c` nu ai nimic de pierdut”.
Am ascultat sfatul b`tr@nei, am citit cartea de zeci de ori, am [nceput s` adun plantele indicate acolo, s` fac combina\ii ]i s` le folosesc. La un momet dat rezultatele au [nceput s` apar`, [n sensul c`, [nl`tur@nd unguentele de care eram dependent, am reu]it s` rezist numai cu tratamentul naturist ]i f`r` regim alimentar.Astfel a ap`rut  ceaiul Deniplant .
{n urma acestui tratament empiric, cum l-am numit eu atunci, am observat c` leziunile psoriazice nu se mai formau, crustele deveneau mai sub\iri, se scuturau mult mai u]or  ]i la un moment dat pe anumite por\iuni chiar nu se mai formau.Acesta a fost primul semn,acea speran\` pe care am c`p`tat-o ]i care mi-a spus c` odat` ]i odat` m` voi vindeca.
Nu pot spune c` din acel moment totul a fost foarte bine ]i totul a mers cum mi-a] fi dorit, deoarece tratamentul era o continu` cercetare, o continua experien\`. Au fost ]i momente c@nd organismul nu a mai r`spuns a]a cum am dorit eu, c@nd leziunile au reap`rut,  [ns` nu cu aceea]i intensitate. Atunci nu realizam ce se [nt@mpla, pentru c` era acea cercetare pe propria-mi piele, cu metode rudimentare. Eu modificam formula permanent, pe m`sur` ce dob@ndeam noi cuno]tin\e despre plante, crez@nd ]i dorind s` [mbun`t`\esc tratamentul, s` mearg` mai repede. A]a am constatat c` ori c@te modific`ri a] fi f`cut, chiar dac` a] fi dublat, triplat concentra\ia plantelor, boala nu se vindeca mai repede. Organismul reac\iona dup` legile ]tiute numai de el.
La [nceput am f`cut un extract alcoolic ]i un decoct pe care le-am combinat. Dar s` consumi o fiertur` de plante care nu avea un gust chiar pl`cut, zi de zi, lun` de lun`, nu era tocmai ce [mi doream.   
Chiar dac` v`zusem c` pielea se vindec` singur`, f`r` alte unguente, f`r` regim alimentar, tot mai eram tentat s` dau cu unguente, s` scap mai repede, pentru c` m` s`turasem de at@tea plante, a]a am constatat c` m` p`c`leam singur. {n zonele unde mai foloseam fluocinolon sau alt unguent, leziunile
disp`reau rapid, [ns` tot at@t de repede reap`reau, iar unde nu foloseam nimic, leziunile disp`reau mai                  
[ncet, dar nu mai reap`reau.

     Cum am precizat, la [nceput am folosit acea combina\ie dintre extractul alcoolic ]i decoctul. Ulterior am constatat c`  introduc@nd toate plantele direc [n decoct, rezultatele erau mult mai bune, [ns` gustul r`u al plantelor era din ce [n ce mai greu de suportat.  Atunci mi-am zis c` trebuie s` fac ceva cu
tratamentul s` fie mai bun la gust s`-l suport mai u]or, s` nu devin` chiar el un factor de stres.
A]a mi-a venit ideea s` introduc lam@ia [n tratament. Introduc@nd l`m@ia [n decoct, am ob\inut o b`utur` r`coritoare pl`cut` la gust. Nu am fost de acord cu introducerea de arome mai mult sau mai pu\in naturale, pentru a-i corecta gustul, cum se practic` la unele ceaiuri.
Fiind 100% natural, bolnavul trebuie s` ]tie c` nu are de ce s` se team`:
           Deniplant Nu face r`u nim`nui
Valoarea caloric` a ceaiului Deniplant este nesemnificativ`: un pahar de ceai ofer` organis-mului uman nu mai mult de 2 calorii, ins` depinde de cantitatea de zah`r folosit`.
Referitor la regimul de via\` alimentar, precizez c` nu am avut nici o restric\ie, de]i [n cartea aceea se recomanda acest lucru.
Meniul a fost [ntr-adev`r [mbun`t`\it cu legume, fructe, [ns` nu am privat organismul de nici un alt aliment.                         
Am m@ncat ]i carne de porc, vit`, pui, pe]te, orice am dorit, astfel c` am dus o via\` normal`. {mi amintesc totu]i c` la [nceput nu am pus pic de alcool [n gur`. Mi-am zis c` va fi mai bine. Dar venind s`rb`torile de iarn` ]i consum@nd alcool [n cantit`\i moderate, am constatat c` tratamentul nu era afectat cu nimic. Din acel moment mi-am spus c` nu este cazul s` fiu privat de acest aliment, pentru c` o b`utur` consumat` [n cantit`\i bine dozate, poate fi considerat` ca aliment.               
Astfel am putut s` duc tratamentul p@n` la cap`t, p@n` la dispari\ia total` a leziunilor. Dar acest lucru s` nu crede\i c` s-a [nt@mplat peste noapte.
 Au fost luni, chiar ani (doi ani ]i jum`tate) c@nd eu am b`ut zilnic acest ceai ]i de atunci, (sunt peste 25 ani) eu nu am mai avut nici o problem` cu psoriazisul.
P@n` in anul 1993 problema psoriazisului nu m-a mai interesat.Au fost numai dou` persoane pe care le-am ajutat s` scape de aceast` boal`. La insisten\ele unor prieteni  care mi-au spus s` brevetez acest produs ]i s` ajut mai mul\i bolnavi, m-am hot`r@t s` fac acest lucru ]i  l-am f`cut.
Dup` ob\inerea licen\ei produsului Deniplant, am [ncercat s` v`d dac` acest tratament  d` rezultate ]i la alte persoane ]i am constatat c` acest lucru este posibil.                           
Astfel cam 80-85% din persoanele care au  urmat  tratamentul cu Deniplant  au ob\inut rezultate pozitive. {ns` au fost ]i 15-20% c`rora  organismul nu le-a r`spuns nici la acest ceai.  
Astfel, dac` dup` una, dou` luni de tratament nu se cunoa]te nici o ameliorare si organismul [nc` depinde de unguente, rezultatele sunt negative.
Au fost persoane care ]i-au rezolvat problemele [n 5-6 luni, dar au fost si persoane care au dep`]it 3 ani de tratament. Am constatat c` la copii rezolvarea  a fost mult mai rapid` fa\`  de adul\i, la care organismul a r`spuns mai [ncet.
Din cazurile urm`rite am constatat c` evolu\ia
tratamentului este urm`toarea: [n primul  r@nd (a]a cum am precizat anterior), nu trebuie folosite unguente sau alte medicamente,de uz extern sau intern. De]i este un lucru paradoxal, am constatat c` la anumi\i pacien\i care au [ntrerupt tratamentul cu unguente pentru o perioad` mai mare de timp, organismul lor a intrat [ntr-un oarecare echilibru ]i leziunile s-au stabilizat, boala ne mai evolu@nd. A]a cum spun eu, boala a fost tratat` cu indiferen\` ]i leziunile s-au stabilizat numai pe anumite por\iuni.
Cu c@t omul [ncearc` s` se vindece mai repede, cu at@t []i d` cu mai multe unguente diferite, cu at@t mai repede se stric` echilibrul organismului ]i boala avanseaz`, generaliz@ndu-se pe tot corpul.
Cu c@t se intervine asupra leziunilor, pentru a for\a [ndep`rtarea crustelor, cu at@t suprafa\a leziunilor se m`re]te  ]i dureaz` mai mult procesul de vindecare, de aceea eu am sf`tuit s` nu se scarpine leziunile, s` nu se for\eze c`derea cojilor.
Aten\ie! {n momentul [n care au disp`rut toate leziunile de pe suprafa\a pielii, nu trebuie [ntrerupt` brusc administrarea ceaiului. Trebuie s` se renun\e treptat, o zi da, una nu, timp de 2 luni. Dac` [n acest timp nu mai apare nici un punct, se poate renun\a definitiv la ceai.
Este foarte important acest aspect, deoarece exist` posibilitatea ca pielea s` se vindece mai repede la suprafa\`, iar cauzele interne s` nu fie rezolvate definitiv.Dac` v-a\i hot`r@t s` folosi\i Deniplant
 e bine s` ave\i [n vedere urm`toarele:
                                                      
Ce este Deniplant?
Deniplant nu este un medicament !
Deniplant este o pulbere de plante din care se prepar` un ceai, cu l`m@ie si miere, ceai care poate fi b`ut zilnic timp de mai multe luni.                                                                       

Far` regim alimentar sau alte restric\ii.
Din experien\a proprie, regimul alimentar nu face de c@t s` gr`beasc` eliminarea toxinelor din corp, [ns` nu ajut` la rezolvarea cauzelor interne. Din acest motiv la cei care au \inut regim alimentar, s-au v`zut evolu\ii pozitive,  ins` la intreruperea regimului au existat ]i evolu\ii negative. Omul trebuie sa aib` o alimenta\ie echilibrat`.

Far` unguente sau alte medicamente de uz extern.       
Tot din experien\a proprie ]i a celor care au       
       folosit Deniplant pan` [n prezent, pentru a vedea dac` plantele ac\ioneaz` sau nu, este bine s` se intrerup` administrarea unguentelor sau a altor medicamente pentru psoriazis. La [ntreruperea lor este posibil sa v` apar` puncte noi sau pete ro]ii ]i [n zonele unde nu a\i avut leziuni(reac\ie numit` [n termeni medicali REBOUND ]i de aceea este indicat s` se fac` sub urmarirea medicului. Se poate folosi [n paralel unguentul, [ns` pielea se va vindeca la suprafa\` mai repede decat rezolvarea cauzelor interne ]i v` ve\i p`c`li. Dac` nu rezista\i f`r` ele, pute\i folosi la [nceput orice crem` cosmetic`, care s` nu con\in` medicamente.
              
Nu v` sc`rpina\i ]i nu rupe\i cojile care se formeaz`.     
De fiecare dat` c@nd interveni\i asupra lor, prelungi\i procesul de vindecare ]i exist` tendin\a s` se extind` suprafa\a lezat`. Ele vor c`dea din ce [n ce mai u]or ]i acesta este un semn c` organismul a r`spuns pozitiv.

Este recomandat s` face\i du] zilnic
Nu freca\i [ns` pielea dup` uscare pentru a [ndep`rta cojile.                               
{n cazul [n care apar manifest`ri nepl`cute nu
mai be\i ceaiul si adresa\i-v` medicului curant.

{nainte de a cump`ra plantele sta\i de vorb` cu producatorul.
{n felul acesta pute\i afla ]i alte lucruri care nu au fost cuprinse aici ]i pute\i face alegerea potrivit`.       

Dac` sunte\i nemul\umit dup` ce a\i cump`rat produsul.
Dac` a\i primit prin po]t` plantele, trimite\i [napoi pachetul nedesf`cut ]i ve\i primi banii [napoi prin mandat po]tal.


GARANTIA DENIPLANT

Dup` prima lun` de folosire, [n termen de 30 zile, veni\i personal la biroul Deniplant cu un act de indentitate, chitan\a ]i prospectul pentru a primi banii [napoi. Dup` acest termen nu mai pute\i primi banii [napoi sub nici o form`. Citi\i detalii la:


PREPARARE SI ADMINISTRARE DENIPLANT®
{ntr-un litru de ap` pune\i plantele dintr-un plicule\. Se mai  adaug` o l`m@ie (100-150gr) cu coaj` cu tot, t`iat` felii. Se fierbe p@n` r`m@n 750ml. (Timpul de fierbere este 15-20 minute dup` ce a dat [n clocot.)
Se raceste fortat si se lasa la frigider de seara pana dimineata.
Se [ndep`rteaz` l`m@ia ]i se [ndulce]te dup` gust cu zah`r sau miere de albine(de preferin\` miere). Dac` se folose]te zah`r pentru [ndulcire, acesta se va pune [n ap` odat` cu plantele, pentru a trece ]i el prin procesul de fierbere.
Toat` cantitatea de 750 ml se va bea [n cursul zilei [n mai multe prize (c@te pu\in) .
Tot [n aceea]i zi se va m@nca ]i l`m@ia fiart`, cu coaj` cu tot, [ndulcit` dup` preferin\`.
Prezentare: punga cu 30 de plicule\e cu plante
Termen de valabilitate: 2 ani

Dac` apar  manifest`ri nepl`cute [ntrerupe\i administrarea ceaiului ]i adresa\i-v` medicului curant

                                      
PACHETUL DENIPLANT PLUS                 
Este un pachet ce cuprinde doua servicii:
I. Consultatie medicala de specialitate la Clinica Dr. Sebastian Pop 
            1.Completare fisa medicala personalizata pentru luare [n evidenta si ulterior urmarirea evolutiei bolii [n urma tratamentului cu plante.
            Pentru evaluarea activitatii leziunii cutanate vor fi folosite urmatoarele instrumente:          a).indexul de severitate si al ariei psoriazice (PASI - the Psoriasis Area and Severity Index),  El este un index compozit care indica severitatea a 3 caracteristici importante a placilor psoriazice (eritemul, scuamele si grosimea leziunii), evaluate [n functie de gradul de [ntindere al leziunilor [n cele 4 arii ale corpului (cap, trunchi, membre superioare si inferioare). Scorul PASI variaza [ntre 0 si 72 , cele mai mari scoruri indicand un grad mai mare de severitate. Scorul PASI are si cateva limite precum o mica sensibilitate la schimbare pentru ariile mici de afectare cutanata si utilizarea redusa de catre clinicieni si pacienti
                                           

b).scorul static si dinamic de evaluare globala a psoriazisului cutana.
    c). scorul global de evaluare a psoriazisului Lattice (LS-GAPS - Lattice System Global Psoriasis Score)                                                   d).scorul NPF-PS (The National Psoriasis Foundation Psoriasis Score)
           2.Stabilirea diagnosticului medical
           3.Biopsie cutanata(daca este cazul) si analizarea ei [n clinica din Germania(se    plateste separat)
 II. Plantele medicinale Deniplant pentru 30 de zile.
Detalii despre pret, adresa, program, gasiti la :
www.deniplant.ro/deniplant_plus.htm              sau la Tel:0744827881
Programe de cure balneare
Sovata-Cură psoriazis
În prezent, conform Ghidului European de Dermatologie, nu există medicamente (tablete, perfuzii, unguente) care să vindece psoriazisul, tot ceea ce se poate obţine prin medicamentele amintite este în cel mai bun caz remisiunea de lungă durată, adică ameliorarea fără reapariţie a leziunilor pe o perioadă cât mai lungă de timp. Scopul este la exterior „ameliorarea cosmetică”, iar la interior reglarea imunologică, psoriazisul fiind boală autoimună indusă în 90% din cazuri de stres. De obicei, medicamentele mai eficiente (cu impact imunologic) au şi efecte secundare mai numeroase. Tratamentul Sovata cu apă sărată şi nămol extrase din Lacul Ursu scad inflamaţia cutanată, îndepărtează scuamele şi palidează eritemul, iar ceaiul DENIPLANT asigură modulare imunologică şi implicit remisiuni de lungă durată (la 85% din cazuri), pe care îndrăznim să le numim VINDECARE. La acestea se adaugă efectul de scădere a stresului cronic prin reechilibrare neuro-vegetativă datorită climatului sedativ al staţiunii
Sovata. Şi toate acestea fără efecte secundare (ceaiul Deniplant se poate administra şi la gravide), în limita contraindicaţiilor specifice şi generale menţionate.
Ceaiul Deniplant a fost inventat de Dl Giurgiu Gheorghe din Bucureşti şi brevetat de OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci România) [n anul 2005 Marca Deniplant®:
Ceaiul Deniplant a primit medalia de aur la Salonul Internaţional de noutăţi tehnice INVENTA 27-30 mai 1997, Bucureşti. Informaţii suplimentare pe site-urile: www.giurgiugheorghe.ro
www.psoriazis-deniplant.ro

Dermatita atopică (alergică) extinsă, mai ales la copii, beneficiază în unele cazuri de vindecare după doar o săptămână de tratament cu apă sărată şi nămol din Lacu Ursu [n paralel cu ceaiul Deniplant.
Indicaţii: psoriazis cutanat, inclusiv psoriazis palmo-plantar şi al pliurilor, artrită psoriazică în afara perioadelor de acutizare (VSH sub 30 mm/h); dermatită atopică
Observaţie:Este recomandat(dar nu obligatoriu)
să prezentaţi la consultaţie biletul de trimitere de la medicul specialist dermatolog, în care se specifică diagnosticul de psoriazis sau dermatit` atopic`.
Mecanism de acţiune:  Prin conţinutul crescut de NaCl , CaCO3 şi substanţe organice (inclusiv estrogen human-like eliberat în apa Lacului Ursu de artropodul Artemia salina), apa sărată şi nămolul sapropelic peloidogen din Lacul Ursu au asupra tegumentului efect antiinflamator, antialergic,bacteriostatic,emolient, descuamativ, regenerator. Climatul sedativ al staţiunii Sovata stabilizează sistemul imun prin efect neuro-vegetativ. Ceaiul Deniplant are în timp efect detoxifiant şi cel mai important: efect de modulare imunologică, adică reface capacitatea de echilibrare imună a organismului.
Dr. Suzana Pretorian,
                                                                         Medic Primar de recuperare medicala,                                          
                                                                         fiziokinetoterapie si balneologieBALNEOFITOTERAPIA PENTRU PSORIAZIS

{ntre 2-4% din popula\ie are aceast` boal`.
Acum ai ]ansa s` nu te numeri printre ei !

“PSORIAZISUL” este o afecţiune a pielii, cu evoluţie cronică, necontagioasă evoluând în pusee de reactivare, afectează  2-4%  din rasa albă, mai frecvent la fumători şi/sau consumatorii de alcool. 
Deşi s-au făcut multe cercetări, progresele în privinţa etiopatogeniei sunt modeste. S-a elucidat în mare parte mecanismul formării, dar nu şi acela al producerii ca boală. În consecinţă şi încercările de tratament local sau sistemic, continuă să fie numeroase.
În acest context balneofitoterapia încearcă să ofere o variantă terapeutică, pentru ameliorarea de cât mai lungă durată, a puseelor acestei complexe afecţiuni, repausul şi îndepărtarea factorilor declanşatori, sunt importante pentru bolnavii cu psoriasis.

STATIUNEA BALNEARA BAILE HERCULANE oferă condiţii foarte bune pentru influenţarea factorilor declanşatori şi ameliorarea simptomatologiei prin climat şi apele minerale termo-sulfuroase aplicate în cură externă.
   Apele termo-sulfuroase de la HERCULANE acţionează prin hidrogenul sulfurat conţinut. Acesta intervine în metabolismul celular şi are rol desensibilizant,  activează microcirculaţia pielii are efect cheratolitic şi reechilibrează tonusul vegetativ.
      Toate aceste  efecte au dus la utilizarea apelor termo-sulfuroase şi în boli dermatologice precum: psoriazisul, parapsoriazisul, unele cheratodermii.
       Numeroase studii şi cercetări arată că boli ca psoriazisul pot fi ameliorate cu ajutorul unor plante medicinale din flora României. În acest sens avem la dispoziţie ceaiul DENIPLANT, o  pulbere obţinută din mai multe plante  medicinale, care s-a dovedit eficient în PSORIAZIS.  Folosind ceaiul DENIPLANT, ceai brevetat de către dl. GHEORHE GIURGIU, s-au obţinut ameliorări, din primele luni de tratament şi dispariţia elementelor de psoriazis după 6-12 luni. Ceaiul DENIPLANT acţionează la nivelul întregului organism,  influenţează diferitele verigi ale lanţului etiopatogenetic ce declanşează şi întreţin boala, încetinind evoluţia şi chiar stopând-o. 
      Tratamentul cu DENIPLANT este de lungă durată, este uşor de folosit, este bine tolerat şi nu au fost semnalate până acum efecte secundare nedorite
Dl. GHEORGHE GIURGIU a fost bolnav de PSORIAZIS, iar după sute de ore de muncă a reuşit să creeze acest ceai de plante, care i-a adus o nesperată vindecare. Aceast` inven\ie a obţinut Medalia de aur la Salonul Internaţional de Noutăţi Tehnice „INVENTA 97”

FORMULA TERAPEUTICĂ LA HERCULANE

      Deoarece tratamentul cu ceaiul Deniplant presupune [ncetarea oric`rui unguent sau alt medicament ]i fara regim alimentar, se poate aplica urm`toarea schem` de tratament :
       1. Băi termo-sulfuroase la temperatura de 37˚ în cură externă (la vană), aplicate 15 min. timp de 6 zile.
       2. Ceaiul DENIPLANT –  750 ml ceai preparat conform unei proceduri speciale, se va bea în cursul unei zile în mai multe prize, pe tot parcursul zilei,   
      Pachetul de ceai Deniplant con\ine 30 de doze zilnice. Dup` cele 6 zile petrecute [n sta\iune, se continu` tratamentul la domiciliul pacientului p@n` la dispari\ia total` a leziunilor. Administrarea ceaiului nu trebuie întreruptă brusc ci treptat o zi da, o zi nu, timp de 2 luni. Dacă nu mai apare nici o leziune se poate renunţa definitiv la ceai.
      3. De două ori în 6 zile se fac băi în cadă cu plante balneologice, cu efecte antiseptice, antiinflamatorii, cicatrizante, sedative. Dac` [n primele zile de tratament organismul nu rezist` f`r` unguente, se poate folosi o crem` cosmetic`.
       {n func\ie de rezultatele ob\inute, medicul curant va stabili cand se va putea repeta cura
Dr. Gog@ltan Iancu
Medic Primar
Director Medical
Dr. Teleman Mariana
Medic Primar
Medic }ef
S.C.HERCULES S.ATERAPIE DE PRIMA OPTIUNE IN PSORIAZIS PROVOCAREA DENIPLANT

Pornind de la prevalenţa deosebit de mare a acestei maladii, care afectează circa 3% din populaţia generală, considerăm oportună o evaluare a raportului beneficiu/risc în stabilirea terapiei de primă opţiune în Psoriazis.
Cu toate progresele ştiinţifice înregistrate până în prezent, etiologia psoriazisului rămâne în continuare obscură, evoluţia sa fiind în general lentă, în pusee, benignă însă în ceea ce priveşte prognosticul vital.
Cu alte cuvinte, evoluţia naturală a bolii nu ameninţă viaţa bolnavului. Această trăsătură este deosebit de importantă în alegerea tratamentului de primă opţiune. Personal, consider o eroare folosirea unor preparate medicamentoase ori a unor proceduri care pot genera efecte adverse cu mult mai grave decât boala însăşi. Chiar şi unguentele cu corticosteroizi, folosite adesea în aplicaţii locale, nu fac altceva decât să „păcălească” boala pe moment, cu consecinţe ulterioare nefaste pentru pacient, căci, după o scurtă perioadă de remisiune, boala revine în forţă, erupţia devenind mai pronunţată şi mai întinsă, în foarte multe cazuri (bolnavii ştiu foarte bine acest lucru, pe propria lor piele.   
În concluzie, în alegerea tratamentului adecvat şi înainte de începerea acestuia, bolnavul cu Psoriazis trebuie să cunoască următoarele:
1. Care sunt beneficiile şi care sunt riscurile terapiei recomandate de medic. Referitor la riscul tratamentului propus, bolnavul trebuie să reţină faptul că este important ceea ce riscă, adică gravitatea riscului, şi nu cât riscă, adică procentul statistic al riscului manifestării efectului advers. Bolnavul este un individ singular, unic, nu o cifră sau un procent.
2. Terapia de primă opţiune în Psoriazis trebuie să comporte riscul cel mai mic din punct de vedere al gravităţii acestuia, după cum am arătat la punctul 1. Fiind vorba despre o maladie cu debut şi evoluţie lente, cu caracter benign, nu este recomandabil să ne „năpustim” asupra bolii cu terapii de tip şoc, în care riscul asumat al tratamentului depăşeşte adesea beneficiul aşteptat. De aceea, personal recomand ca primă opţiune, cu toată răspunderea, folosirea alternativei naturiste de tratament, care în acest caz are riscuri practic nule.
3. Pe baza experienţei personale, cât şi a celei împărtăşite de alţi pacienţi, recomand în mod concret cura internă cu ceai DENIPLANT, ca tera-
pie de primă opţiune în Psoriazis. Efectele sanogene încep să apară după prima lună de tratament, iar după două sau cel mult trei luni de cură, pielea este aproape complet vindecată. Tratamentul trebuie însă continuat mai multe luni, întrucât este necesară eradicarea cauzei interne a bolii, şi nu numai partea vizibilă, care reprezintă doar „vârful aisbergului”.

                                                                                            DR. CALIN CARMACIU

                                    
-Pentru c` este 100% natural,din plante medicinale ]i nu con\ine substan\e chimice sau alte produse ob\inute prin sintez`.
-Nu s-au semnalat efecte secundare sau reac\ii adverse.
-Pentru c` trateaz` cauzele interne care declan]eaz` ]i [ntre\in acest` boal`.
-Exist` 85% ]anse ca organismul s`-\i raspund` ]i s`-\i rezolvi problema
-Pentru c`  te-ai s`turat de unguente.
-Dac` pe tine nu te deranjeaz` faptul c` trebuie s` te ungi zilnic cu fel de fel de unguente, afl` ca pe cel de lang` tine acest lucru [l exasperez`.
-Ai v`zut c@t de mult timp pierzi cu sp`latul lenjeriei murdarit` de unguente.
-Pentru c`  leziunile de pe corp [\i creaz` un disconfort psihic ]i fizic.
-Te-ai s`turat s` te tot scarpini [n cap ]i de cojile care [\i r`m@n [n p`r sau [\i cad pe haine.
-De c@nd \i-au ap`rut ]i pe cap nu te mai po\i piept`na cum o f`ceai [nainte.
-Pentru a putea merge la un strand sau la mare c` sunt convins ca nu ai mai fost de mult timp.
-{n garderoba ta acum sunt numai pantaloni ]i bluze cu m@neci lungi.   
-Cei care nu cunosc acest` boal` te privesc ciudat si se feresc de tine.
-Pentru c` e  groaznic s` tot fii [ntrebat: dar ce-ai p`\it?, ce ai pe m@ini?, etc.
-La servicul [ncerci s` nu spui colegilor despre acest` boal` pentru c` ei nu ]tiu despre ce este vorba ]i se vor feri de tine.
-Tocmai ai fost concediat de la servici din acest motiv ]i nu [\i g`se]ti un nou loc de munc`.
-Nu ai reu]it s` [\i faci o prieten` sau un prieten.
-La ]coal` colegii nu se joac` cu tine.
-Prietena/ul t`u nu ]tie de  acest` boal` ]i [\i este team` ca dac` va afla te va p`r`si.
-Datorit` acestei boli nu te-ai c`s`torit p@n` acum.
-Datorit` acestei boli ai trecut printr-un proces de divort.
-Pentru c` te-ai s`turat s` tot stai internat [n spital ]i s` tot prime]ti acelea]i tratamente pe care le primeai ]i acum cativa ani.
-Pentru c` te-ai s`turat de regimurile alimentare  prescrise ]i care nu au avut nici un efect.
-|i-a povestit o cuno]tin\` sau un pacient care a folosit acest produs ]i a dat rezultate.
-Ai v`zut c` folosind unguentele ]i medicamentele [n loc sa se vindece , mai rau s-a generalizat.
                                        

Epilog

M` numesc Preda Nicolae de profesie medic cu domiciliu [n Re]i\a, sunt tat` a unui baiat de 13 ani care a fost diagnosticat cu Psoriazis gutat , din anul 2001. 
Diagnosticul a fost stabilit ]i confirmat inclusiv prin prelevare biopsie din produs biologic specific cutanat la Spit. Jud. Re]i\a sec\ia Dermato-Venerice si Centrul Universitar Timi]oara. Baiatul a urmat multiple scheme de tratament prescrise de medici dermatologi, clasice, moderne care au fost tranzitorii ]i nesatifacatoare. 
Intampl`or am citit bro]ura AM FOST BOLNAV DE PSORIAZIS autor Gheorghe Giurgiu editura Tinerama- care promoveaz` produsul CEAI DENIPLANT. Lectura a fost interesant`. Din 18.01.2005 baiatul meu a [nceput tratamentul cu acest produs respect@nd [ntru-totul sfaturile ]i recomandarile care se desprind din con\inutul bro]urii.                                    
Acum [n luna februarie 2006, baiatul fiind [nca sub tratament, pot spune ca tat` ]i medic, ca sunt mul\umit de rezultatele acestui produs naturist, previziunile ]i pronosticul pus de domnul Gheorghe Giurgiu adeverindu-se, ceea ce m-a determinat s`       
                                 

Pe aceast` cale consider ]i subscriu [n mod favorabil oportunitatea promov`rii ceaiului DENIPLANT pe orice cale, fiindc` este un remediu real, care nu ar trebui s` lipseasc` din schema, modern` de abordare ]i tratare a afec\iunii Psoriazisului de catre c@t mai mul\i medici dermatologi.
Pe aceast` cale [mi exprim mul\umirile domnului Gheorghe Giurgiu ur@du-i succes [n continuare. 
22.02.2006 
Dr. PREDA NICOLAE
Medic Primar Medicin` Intern`; Medic Primar Cardiolog; Doctor [n }tiin\e Medicale; Ecocardiografie

                                       

GHIDUL EUROPEAN ANTIPSORIAZIS 2006    (extras)
„.....Psoriazisul apare de obicei pe un teren predispus genetic, peste care se suprapun factori declan]atori ]i agravan\i. Cel mai important factor declan]ator ]i totodat` agravant este stressul acut sau cronic. Diagnosticul psoriazisului este clinic, examinarile de laborator fiind rareori utile.
 Obiective terapeutice:
- obiectiv maximal: remisiunea complet` a leziuni-lor cutanate pe o perioad` c@t mai lung` de timp.
- obiectiv minimal: remisiunea cu cel pu\in 50 % a leziunilor cutanate. 
Principii de tratament:
-la stabilirea planului de tratament se are  [ntotdea-una [n vedere raportul risc/beneficiu  (adic`  severitatea efectelor secundare se raporteaz` la ameliorarea cutanat`);
-se va acorda aten\ie tulbur`rilor psiho-comporta-mentale ]i sociale (depresii, tendin\a la suicid), care imprim` severitate mare bolii, al`turi de extensia leziunilor cutanate.....”

Cura cu DENIPLANT [ndepline]te  obiectivul maximal, iar raportul risc/beneficiu este zero deoarece                     
           Deniplant nu are efecte secundare

Niciun comentariu:

Videoclip psoriazis

STOP PSORIASIS -VIDEO

Trafic