duminică, 29 noiembrie 2020

Conferinta de toamna AOSR sectia Biologie

28.11.2020 a avut loc Conferinta de toamna a AOSR Sectia Biologie 

Maior(r) Gheorghe GIURGIU1, 
Conf. Dr. Manole COJOCARU2
1Centrul Medical Deniplant-Aide Sante, Biomedicină, București, 012371, România 
2Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicină, București, 031593, România
 Gheorghe Giurgiu, deniplant@gmail.com

TEMA 
Neuroimunomodularea naturală a microbiomului intestinal în infecția cu coronavirus

Natural neuroimmunomodulation of the intestinal microbiome in coronavirus infection

Disbioza microbiomului nazo-faringian atrage disbioza microbiomului intestinal și activarea axului microbiom intestinal-creier. Dacă se intervine repede la primul semn de boală cu modularea activității microbiomului, implicit a sistemului imunitar (neuroimunomodularea) se înlătură apariția bolii. Există microbiomul: bucal, nazal, intestinal, cardiac, cutanat chiar microbiomul la nivelul creierului cu care Covid-19 interacționează. Când evoluția se complică, trebuie să se intervină cu tratament medicamentos pt susținerea organelor afectate. Deși există și afectarea renală, în urina pacienților nu s-au găsit coronavirusuri și nici urmele acestora. Știut fiind că infecția produce și simptome digestive, coronavirusuri a fost puse in evidență în materiile fecale. Se spune că la 1-2% din cazuri Covid-19 ajunge în sânge. Microbiomul este esențial pentru promovarea funcției imune pentru prevenirea și combaterea bolilor. Mai exact, în ceea ce privește infecțiile virale, trebuie să existe un răspuns imun adecvat care să apere organismul. Microbiota intestinală cu diversitate scăzută va conduce în consecință la o funcție imună deficitară. Microbiota, intestinul și creierul comunică prin axa microbiotă-intestin-creier într-un mod bidirecțional. Presupunem că virusul Covid-19 creează o disbioză a microbiomului intestinal. Un microbiom intestinal sănătos este crucial în crearea unui răspuns adecvat la coronavirus. Un microbiom divers este un microbiom sănătos, care conține multe specii diferite care fiecare joacă rolul în imunitate și sănătate. Motivația proiectului este studiul influenței microbiotei intestinale în ceea ce privește sănătatea și apariția simptomatologiei în infecția cu Covid-19. Cu ajutorul remediilor naturale marca Deniplant, autorii au realizat mai multe produse pentru afecțiuni autoimune, metabolice și neurologice care acționează ca imunomodulatoare ale microbiomului uman. 
Cuvinte cheie: microbiomul intestinal, infecția cu COVID-19, remedii naturale, neuroimunomodulare naturală

Dysbiosis of the nasopharyngeal microbiome attracts dysbiosis of the intestinal microbiome and activation of the intestinal microbiome-brain axis. If the first sign of the disease is quickly intervened with the modulation of the activity of the microbiome, implicitly of the immune system (neuroimmunomodulation), the appearance of the disease is eliminated. There is the microbiome: buccal, nasal, intestinal, cardiac, cutaneous and even the microbiome in the brain with which Covid-19 interacts. When the evolution is complicated, it is necessary to intervene with drug treatment to support the affected organs. Although there is also renal impairment, no coronaviruses or traces were found in the patients' urine. Knowing that the infection also causes digestive symptoms, coronaviruses have been shown in faeces. It is said that in 1-2% of cases Covid-19 reaches the bloodstream. The microbiome is essential for promoting immune function to prevent and combat disease. Specifically, with regard to viral infections, there must be an adequate immune response to protect the body. The intestinal microbiota with low diversity will consequently lead to a deficient immune function. The microbiota, the intestine and the brain communicate through the microbiota-intestine-brain axis in a bidirectional way. We assume that the Covid-19 virus creates a dysbiosis of the intestinal microbiome. A healthy gut microbiome is crucial in creating an adequate response to coronavirus. A diverse microbiome is a healthy microbiome, which contains many different species that each play a role in immunity and health. The motivation of the project is the study of the influence of the intestinal microbiota in terms of health and the appearance of symptoms in Covid-19 infection. With the help of Deniplant brand natural remedies, the authors have developed several products for autoimmune, metabolic and neurological diseases that act as immunomodulators of the human microbiome.Keywords: intestinal microbiome, Covid-19 infection, natural remedies, natural neuroimmunomodulation

Niciun comentariu:

Videoclip psoriazis

STOP PSORIASIS -VIDEO

Trafic